Oznamy na Štrnástu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Benedikta, opáta, Patróna Európy

Piatok: sv. Kamila de Lellis

Sobota: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Púť v Topoľčiankach:

Farský úrad Topoľčianky pozýva na 337. púť k Panne Márii Škapuliarskej. Informácie a program si možno pozrieť na výveske. Program začína od stredy a vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 16. júla o 10:30. Tú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák.

 

Poďakovanie a prosba o dôstojný prístup k posvätnému priestoru:

Ďakujeme vám, že aj napriek horúcemu letu si zachovávate úctu k Pánu Bohu a na sv. omše prichádzate slušne a cudne oblečení. Pamätajme, že aj toto je obeta, ktorú si Pán Boh veľmi cení.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy