Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Sobota: sv. Gregora Veľkého

Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.

 

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (2.9.-3.9.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe.

Fatimská pobožnosť bude o 6:30 na záver celonočnej adorácie. Po nej sa bude sláviť sv. omša.

 

Kurz Ave pre rozvedených a single rodičov:

Katolícka Komunita Emanuel v spolupráci s farnosťou sv. Urbana Nitra – Zobor pozýva na  Kurz Ave pre rozvedených a single rodičov. Jedná sa o sériu troch víkendov, kde môžete objaviť nové impulzy pre váš život a dostať pomocnú ruku. Viac informácií na výveske. Prihlasovanie je možné cez formulár na webe zoborskej farnosti.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň.

Informačný servis nitrianskej diecézy