Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Košických mučeníkov

Štvrtok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske. Pripomíname posledné týždne na možnosť prihlásenia.

 

Púť do Žarošíc – organizačné pokyny:

V sobotu, 10. septembra, naša farnosť koná púť do moravskej obce Žarošice. Prosme prihlásených, aby si so sebou vzali cestovné doklady (občiansky preukaz, alebo cestovný pas). Odchod autobusu je v sobotu o 8:00 od zimného štadióna pod Hradom. Cestovné poistenie je vo vlastnej réžii, teda nie je zabezpečené hromadne. Predpokladaný návrat je o 23:00.

 

On je živý 2022:

Komunita Emanuel pozýva na víkendové stretnutie On je živý 2022, ktoré sa uskutoční v Badíne 30.9.-2.10.2022. Viac informácií na výveske.

 

Kurz Ave pre rozvedených a single rodičov:

Katolícka Komunita Emanuel v spolupráci s farnosťou sv. Urbana Nitra – Zobor pozýva na  Kurz Ave pre rozvedených a single rodičov. Jedná sa o sériu troch víkendov, kde môžete objaviť nové impulzy pre váš život a dostať pomocnú ruku. Viac informácií na výveske. Prihlasovanie je možné cez formulár na webe zoborskej farnosti.

 

Katedrálny organový festival – Nitra 2022:

Od 4. septembra 2022 sa začína v  Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. Túto nedeľu je hosťom Pier Damiano Peretti. Viac informácií na výveske.

 

Výstava zosnulého kňaza Radoslava Gazdíka – Nitriansky hrad:

Od 5. septembra sa počas celého mesiaca uskutoční v Katedrále na Hrade výstava fotografií zosnulého kňaza a býlavého školského kaplána tu v Nitre, dp. Radoslava Gazdíka. Viac informácií na výveske.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň.

 

Úmysly sv. omší

05.09. –  11.09.2022

Pondelok 05. septembra

6:30      + Mária

18:30    + Fraňo, Rozália, František a Jozef

Utorok 06. septembra

6:30      + Paulína a rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Hildegardu

Streda 07. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku

18:30    + Alžbeta, Ján a rodičia z oboch strán

Štvrtok 08. septembra

6:30      + Jozef, Rozália a ich rodiča

17:00    sv. omša v maďarčine

18:30    + Jolana

Piatok 09. septembra

6:30      + Mária a Anton

18:30    + Dušan a starí rodičia

Sobota 10. septembra

7:00      + Augustín

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala, Jána a Evu

Nedeľa 11. septembra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu

8:30      za farnosť

10:00    Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Stela a Elena (latinská)

18:30    + František

Informačný servis nitrianskej diecézy