( 9. februára 2020)

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Školastiky, spomienka

Utorok: Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Relikvie blah. Alesandriny da Costa

V pondelok do nášho kostola zavítajú relikvie blahoslavenej Alesandriny da Costa, portugalskej mystičky. Na záver sv. omše bude možnosť uctiť si relikvie a dostať osobitné požehnanie.

Národný týždeň manželstva:

Od 10. 2. do 16. 2. prebieha národný týždeň manželstva, počas ktorého sú pre manželov pripravené viaceré podujatia. Viac info na výveske.

 

Príprava na mestské misie:

V rámci prípravy na mestské misie pozývame sa zapojiť do aktivít. Ide o čítanie Svätého písma od 16.-21.3. Naša farnosť sa do čítania zapojí v piatok, 20. marca od 9:00 – 17:00. Podobne v týždni od 16.-21.3. bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej u ružových sestier na Šindolke. Do tejto aktivity sa naša farnosť zapojí v pondelok 16. marca od 9:00 – 1:00 po polnoci.

V sobotu, 21. marca je možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia Povolanie pápež  v Divadle Andreja Bagara o 19:00. Cena jedného lístka je 20,- EUR.

Prosíme, kto by sa chcel zapojiť do čítania Sv. písma, adorácie, či pozrieť si divadelné predstavenie, aby sa nahlásil v sakristii.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší:  10.02. – 16.02. 2020

 

Pondelok 10.02.

6:30                    Za Božiu pomoc pri vážnej operácii pre Jozefínu

18:30         +       Alexander, Helena a dcéry Oľga a Darina

Utorok 11.02.

6:30           +       Johanna

18:30         +       Štefan, Mária, synovia Cyril a Metod

 

Streda 12.02.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu, dcéru a vnučku

18:30         +       Bernardín, Viliam

 

Štvrtok 13.02.

6:30           +       Štefan

18:30         +       Dušan, Imrich a starí rodičia

 

Piatok 14.02.

6:30                    Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Tomáša a jeho rodinu

18:30         +       Anna a Miroslav

Sobota 15.02.

7:00           +       Oľga a Ľudovít

18:30                  Za Božie požehnanie, zdravie a potrebné milosti

pre Ivanku, Róberta a deti

 

Nedeľa 16.02.

7:00           +       Terézia a Zoltán

8:30                    Za zdravie a Božie požehnanie a cestu k Bohu pre synov

10:00                  Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala, manželku a deti

11:30         +       László szülei, bérmászülei

18:30                  Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy