13. júna 2021 o 10:00

Farský kostol sv. Petra a Pavla

 Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho.

Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona.

St.-Anthony_StoryPage2

História tejto slávnosti je veľmi zaujímavá:

Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna.

Dosvedčuje nám to aj niekoľko záznamov z františkánskej kláštornej kroniky:

  • z roku 1946:IMG_1514
  • z roku 1948:

13. júna na deň sv. Antona Paduánskeho, práve bola nedeľa, mali sme v našom kostole ľaliovú slávnosť. Ľalie a dietky požehnával taktiež procesiu viedol náš vysokodôstojný P. Provinciál. Pobožnosti začali sa večer o 6. hod. s kázňou adm. R. P. Provinciála. Mnoho ľudí sa zúčastnilo tejto milej slávnosti. Procesia išla cez námestie sv. Metoda.”

IMG_1515

Po nástupe komunizmu a zrušení kláštorov táto milá slávnosť upadla do zabudnutia. Sv. Písmo však hovorí, že dobrý hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci staré i nové. My chceme nadviazať na túto starú a krásnu tradíciu, ktorá nám pred zrak dáva ako veľký vzor milovaného svätca, sv. Antona z Padovy.

Istý počet ľalií je zabezpečený. Veriaci si však môžu priniesť aj svoju vlastnú ľaliu.

Informačný servis nitrianskej diecézy