Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Alberta Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

Piatok: sv. Alžbety Uhorská

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší na január-apríl 2024:

V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda:

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály  a na Instagrame školy.

DOD GCM 202312dovodov pre GCM

 Stretnutie mládeže Nitrianskej diecézy:

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom “P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky “Mládež Nitrianskej diecézy”, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.DSM_Nitra_plagát

Týždeň Cirkvi pre mládež:

Za požehnaný priebeh stretnutia mládeže našej diecézy sa budeme modliť aj vo štvrtok po večernej sv. omši pi adorácii, ktorú obetujeme za mladých.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy