Oznamy na Prvú adventnú nedeľu 

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Mikuláša, biskupa

Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaná slávnosť

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

Farské oznamy:

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vo štvrtok, 8. decembra, slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Keďže je to pracovný deň, sväté omše budeme sláviť v slovenčine o 6:30, 12:00 a 18:30. Sv. omša v maďarčine bude o 17:00. Sv. omša latinská v kostole sv. Michala Na vŕšku o 16:30 je ZRUŠENÁ PRE CHOROBU

Deviatnik a Zasvätenie Panne Márii

Pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa po večerných sv. omšiach modlíme deviatnik k Panne Márii ako prípravu na tento veľký sviatok. V deň slávnosti pozývame na modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorú sa pomodlíme na záver sv. omší. Zasväťme jej nás, naše rodiny, naše životy. Ona je našou Matkou a Kráľovnou.

Rorátne sv. omše

V adventnom období – do 16. decembra – budeme v utorok a v sobotu sláviť sv. omše pri svetle sviec ako rorátne sv. omše.

Maltézsky punč v adventnom mestečku a misijný jarmok u Verbistov

V adventnom mestečku bude možnosť od 7. do 10. decembra podporiť nitriansky hospic v stánku Maltézskej pomoci. Misijný jarmok organizujú pátri verbisti 10. decembra. Viac informácií je na výveske.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Za vaše milodary v mene Nitrianskej diecéznej charity vopred Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Ďakujeme aj za pripravenie kostola na adventný čas. Úprimné Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí sa ochotne pridali k upratovaniu. Ste veľkou pomocou pre tento chrám. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Informačný servis nitrianskej diecézy