Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

 

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána

Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Mesiac máj – pobožnosť

Počas mesiaca máj sa na začiatku večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu.

 

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Detská ružencová skupina:

Na podnet viacerých našich veriacich pozývame naše deti od 9-14 rokov do vytvorenia detskej ružencovej skupiny. Deti sa modlia jeden desiatok ruženca denne, podobne ako dospelí. V detskej skupine bude jeden dospelý horliteľ, ktorý sa bude o túto detskú ružu starať. Aj takýmto spôsobom môžeme povzbudiť deti k horlivosti lásky k našej nebeskej Matke. Pre viac informácií prosíme, aby sa deti, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto milej modlitby, aj s rodičmi zastavili v sakristii.

 

Te Deum študentov vysokých škôl v Nitre:

V stredu, 17. mája, o 18:30 sa uskutoční slávnostné Te Deum vysokoškolákov, ktoré bude v našom kostole sláviť náš diecézny biskup, mons. Viliam Judák. Pozývame vysokoškolákov aj týmto spôsobom poďakovať za všetky milosti a skúsenosti končiaceho sa akademického roka.

 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pán:

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú o 6:30, 12:00, 17:00 (maď.) a 18:30.

Opatrnosť seniorov pri neznámych telefonátoch:

KRPZ v Nitre nás prosí informovať seniorov, aby boli opatrní pri telefonátoch z neznámych čísel, ktoré sa cez klamstvo pokúšajú vylákať financie, alebo vpustiť do bytu.  Viac informácií je na výveske.

Zbierka pre potreby farnosti

Dnes po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy