1. marca 2020

 

Farské oznamy:

Odpustky v pôstnom období:

1.Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty:

Krížové cesty v našom chráme sú každý piatok pôstneho obdobia o o 18.00.

 

Zbierka na charitu:

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Za milodar pre pomoc núdznym vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

Krížové cesty na Kalvárii:

Bratia verbisti pozývajú na nitriansku kalváriu, kde každú pôstnu nedeľu o 14,30 je modlitbu posvätného ruženca, pôstna katechéza a pobožnosť Krížovej cesty. Bližšie informácie nájdete na plagáte v zadnej časti kostola.

 

Prvý piatok v mesiaci:

V  týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Prvá sobota v mesiaci a Fatimská pobožnosť

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci február. Po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť spojenú s adoráciou.

  

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 3.

 

 

Úmysly sv. omší:  02.03. – 08.03. 2020

 

Pondelok 02.03.

6:30                    Poďakovanie za narodenie vnučky Hanky

18:30         +       Zoltán

Utorok 03.03.

6:30           +       Ján a Irena

18:30                  Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Streda 04.03.

6:30                    Za Božiu pomoc pri operácii očí pre Silviu

18:30         +       Mária, Emil, Viliam

Štvrtok 05.03.

6:30           +       Vladimír

18:30         +       Ľudovít a Oľga

Piatok 06.03.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu

18:30                  Pane Ježišu, absolventi Gymnázia v Nitre ti ďakujú

za 60 rokov života. Prosíme Ťa o tvoje požehnanie

a potrebné milosti do ďalších dní. Prijmi do svojej

lásky tých, ktorí nás predišli do večnosti.

 

Sobota 07.03.

7:00           +       Tomáš a rodičia

18:30         +       Mária, Vojtech, Nadežda

Nedeľa 08.03.

7:00                    Za zdravie a Božiu pomoc pre Elenku

8:30                    Za zdravie a Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre Gabrielu a Petronelu

10:00         +       Zuzana, Juraj, rodičia a starí rodičia

11:30         +       Erzsébet István és szüleik

18:30                  Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy