Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Marka

Štvrtok: sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort

Piatok: sv. Katarína Sienská

Sobota: sv. Pius V.

Farské oznamy:

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Dnes (nedeľa) o 15:00 bude v našom kostole slávnostná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Tento deň je zvláštnym spôsobom zasvätený Božiemu milosrdenstvu a prosbám o Božie zmilovanie, ktoré tak veľmi potrebujeme nielen v týchto časoch. Pri uctení si obrazu Božieho milosrdenstva za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel pápeža, Otče náš a Verím v Boha) môžeme v dnešnú nedeľu získať plnomocné odpustky. Tieto odpustky možno vyprosovať pre seba alebo pre duše v očistci.

 

Sviatok sv. Kataríny Sienskej

Na sviatok sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy, pri sv. omši budeme mať relikvie tejto veľkej svätice. Budeme prosiť o pokoj v Európe a zvlášť o ukončenie vojny na Ukrajine. Po sv. omši bude možnosť uctiť si jej relikvie a dostať požehnanie.

 

Poďakovanie za pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli počas veľkonočných sviatkov prispeli na kostol aj za všetky obety, ktoré konáte pre dobro farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy