Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok: sv. Leva Veľkého

Piatok: sv. Martina z Tours

Sobota: sv. Jozafáta

Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá adventná nedeľa) o 15:00.

 

Výstava relikvií:

Farnosť Nitra – Chrenová pozýva na výstavu relikvií, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. novembra. Viac informácií na výveske.

 

Plnomocné odpustky:

V stredu, na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky, môže každý, kto za zvyčajných podmienok navštívi katedrálny chrám a pomodlí sa modlitbu Otče náš, získať plnomocné odpustky.

 

Stretnuie birmovancov:

V piatok po večernej sv. omši pozývame birmovancov na stretnutie v refektári.

Stretnutie pred púťou do Svätej zeme:

Pozývame všetkých, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme, na stretnutie s riaditeľom cestovnej kancelárie, na ktorom dostanú dôležité praktické informácie potrebné pre cestu. Stretnutie sa uskutoční v sobotu, 12. novembra, po večernej sv. omši, cca. 19:30 v refektári.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Úmysly sv. omší

07.11. –  13.11.2022

Pondelok 07. novembra

6:30      Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30    ZBP pre Antona a šťastnú hodinu smrti

Utorok 08. novembra

6:30      + Karol a Anna

18:30    + Vincent, Veronika a Mária

Streda 09. novembra

6:30      Za Božie požehnanie pre kňaza Ivana

18:30    + Ernest a Mária

Štvrtok 10. novembra

6:30      Za Božie požehnanie pre kňaza Ľubomíra

18:30    Za milosť obrátenia pre deti

Piatok 11. novembra

6:30      Za Božie požehnanie pre Antona a Ivana

18:30    Za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu

Sobota 12. novembra

7:00      Za zosnulých z rodiny

18:30    Za Božie požehnanie pre rodinu

Nedeľa 13. novembra

7:00      Za Božie požehnanie pre Pavla, manželku a deti

8:30      Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie

10:00    Za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Eva. Edita, Martin a ostatná zosnulá rodina  (latinská)

18:30    Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie

Informačný servis nitrianskej diecézy