Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: Všetkých svätých – prikázaný sviatok

Streda: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Štvrtok: sv. Martina de Porres

Piatok: sv. Karola Boromejského

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať po dušičkových sviatkoch.

 

Sväté omše počas sviatkov:

  1. novembra – Všetkých svätých (ako v nedeľu)

Sv. omše v slovenčine: 7:00, 8:30, 10:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 11:30

Sv. omša v latinčine: 16:30

  1. novembra – Pamiatka na všetkých verných zosnulých

Sv. omše v slovenčine: 6:30, 12:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 17:00

Sv. omša v latinčine: 18:00 – Mozart Requiem v Katedrále

Latinská sv. omša – Mozart Requiem

Latinská svätá omša o 18:00 bude slávená v Katedrále v starobylom rímskom obrade v latinčine. Pri nej zaznie Mozartova omša Requiem s orchestrom a zborom. Viac informácií na plagáte.

V refektári bude slávená slovenská sv. omša ako zvyčajne, o 18:30.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Počas „dušičkových“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých. Vstup bude cez kotolňu. Ďakujeme obetavým farníčkam, ktoré pripravili kryptu, aby bola dôstojným miestom modlitby počas týchto sviatkov. Úprimné Pán Boh zaplať!

Dušičková pobožnosť bude 2. novembra po večernej sv. omši.

 

Sv. omša na Mestskom cintoríne 

V utorok 1.11. na slávnosť Všetkých svätých bude sv. omša o 15.00 hod. na Mestskom cintoríne.

 

Premietanie filmu Slobodní

Pozývame vás na premietanie nového slovenského filmu Slobodní, ktorý ponúka inšpiratívny príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali aj “generálmi tajnej cirkvi”. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Premietanie sa uskutoční v Nitrianskej Synagoge v stredu, 2. novembra o 18:00. Viac informácií nájdete na www.filmslobodni.sk.

Sviečka za nenarodené deti

Na stolíku na chodbe sú tradičné sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou (1ks/1EUR) podporíte aktivity na pomoc predchádzaniu potratom a na pomoc tehotným ženám. Viac info na letáčikoch pri sviečkach.

 

Spovedanie pred Prvým piatkom

Nakoľko sa spovedá pred sviatkami, budeme spovedať pred Prvým piatkom ako v bežné dni. Samozrejme, neváhajte nás osloviť aj osobitne, ak by ste sa nestihli vyspovedať pred sv. omšou. Prvopiatková pobožnosť bude pred rannou a po večernej sv. omši.

Nočná adorácia na Prvý piatok:

Pozývame všetkých aj tento prvý piatok na celonočnú adoráciu. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Popri vlastných úmysloch môžeme tento čas modlitby obetovať aj za kňazské duše v očistci.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na Fatimskú pobožnosť.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.

 

Úmysly sv. omší

31.10. –  06.11.2022

Pondelok 31. októbra

6:30      za duše v očistci

18:30    + Zuzana

Utorok 01. novembra

7:00      za farnosť

8:30      + Zuzana, František, Štefan, Johana, Ján

10:00    + Ján, Mária a ostatní zosnulí z rodiny

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Gejza, Erika, Anton a Helena (latinská)

18:30    + Anna a Arnošt

Streda 02. novembra

6:30      na úmysel kňaza

12:00    na úmysel kňaza

17:00    sv. omša v maďarčine

18:00    latinská sv. omša – Requiem Mozart – v katedrále

18:30    na úmysel kňaza

Štvrtok 03. novembra

6:30      + rodičia a sestry

18:30    za duše v očistci

Piatok 04. novembra

6:30      + Štefan, Helena a Jozef

18:30    + Antónia a Ľudovít

Sobota 05. novembra

7:00      + Mária

18:30    + Pavol

Nedeľa 06. novembra

7:00      za farnosť

8:30      + Jozef, Alžbeta a rodičia

10:00    Za Božie požehnanie pre Hanku

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Dominik a Miloš a za Božie pož. pre Veroniku a Františka  (latinská)

18:30    + Katarína

Informačný servis nitrianskej diecézy