Oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Piatok: Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V utorok, 22. marca, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme sú piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

 

Krížové cesty na nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Zasvätenie Panne Márii

V piatok, na slávnosť Zvestovania Pána sa pridáme k Sv. otcovi a pri sv. omšiach budeme sláviť spoločné zasvätenie Panne Márii. Pozývame pripraviť sa na tento dôležitý úkon aj dobrou sv. spoveďou.

Mesačná zbierka na opravu kostola

Dnes bude pravidelná mesačná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na máj-august 2022

V sakristii si môžete zapísať sv. omše na obdobie máj-august 2022.

Možnosť štúdia na našich cirkevných školách v meste Nitra

Riaditeľstvá cirkevných základných škôl sv. Svorada a Benedikta na Farskej ulici a sv. Gorazda na Chrenovej pozývajú na zápis do prvého ročníka ZŠ. Viac informácií je na výveske.

Zmena zimného času

Budúcu nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodinky si posúvame o hodinu dopredu.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 4. skupinu.

Informačný servis nitrianskej diecézy