Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona Márie Clareta

Utorok: sv. Maura

Piatok: sv. Šimona a Júdu

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na opravu refektára a kostola. Zbierka minulý týždeň bola 1269 EUR. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Kto by sa ešte chcel prihlásiť, môže tak ešte urobiť tiež v sakristii.

 

Misijná nedeľa a zbierka:

Dnes je misijná nedeľa a po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať!

 

Jasličková pobožnosť:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by sa chcel takto zapojiť k oslave Narodenia Pána Ježiša, môže sa nahlásiť v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je spojením našej a zoborskej farnosti, preto by sme ju chceli zahrať v oboch kostoloch. Kontakt pre bližšie informácie: Diana Miklášová, dianamiklas7mail.com, 0905207070.

 

Zmena letného času:

Na budúcu nedeľu sa mení letný čas na zimný. Hodinky si posúvame o hodinu dozadu.

 

Príprava na dušičkové sviatky:

Pozývame dobre sa pripraviť na dušičkové sviatky, v ktorých prosíme o milosti pre duše v očistci. Využime tieto dni na dobrú svätú spoveď.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.

 

Úmysly sv. omší

24.10. –  30.10.2022

Pondelok 24. októbra

6:30      + kardinál Korec

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 25. októbra

6:30      Poďakovanie a prosba o zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu

18:30    + Ivan

Streda 26. októbra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandru a jej rodinu

18:30    + Marián

Štvrtok 27. októbra

6:30      + Justína, Adam, Ján a starí rodičia z oboch strán

18:30    + Zuzana

Piatok 28. októbra

6:30      + Róbert a starí rodičia z oboch strán

18:30    + Jozef, Mária, Ján a Veronika

Sobota 29. októbra

7:00      + Ernest

18:30    + Štefan, Helena, Ján, Pavol a Anna

Nedeľa 30. októbra

7:00      Za duše v očistci

8:30      + Ján, Mária a rodičia

10:00    Za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    za rodinu a dar dieťaťa (latinská)

18:30    + František, Cecília a ostatní zosnulí z rodiny

Informačný servis nitrianskej diecézy