Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre

Utorok: Spomienka Obetovania Panny Márie

Streda: Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

Štvrtok: Ľubovoľná spomienka sv. Kolumbána, opáta

Piatok: Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Sobota: Spomienka Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa

 

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu bude po večernej sv. omši tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Hlavným celebrantom a kazateľom bude páter Peter Šabo, školský kaplán na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Na budúcu nedeľu bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za obety a milodary vopred Pán Boh zaplať.

Slávnosť Krista Kráľa:

Na slávnosť Krista Kráľa bude po sv. omšiach modlitba zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi. Pri modlitbe zasvätenia Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel pápeža) získať plnomocné odpustky.

Slávnosť Krista Kráľa na Nitrianskom hrade:

Na slávnosť Krista kráľa bude v katedrále o 9:00 slávnostnú sv. omšu sláviť náš diecézny biskup, J.E. Mons. Viliam Judák. Po nej bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k poklone do 16:30, kedy bude modlitba sv. ruženca a o 17:00 slávnostné vešpery.

Adventné pozvanie:

Tieto Vianoce si pripomenieme 800. výročie od prvej betlehemskej scény, ktorú v Greccio urobil sv. František z Assisi. Pri tejto príležitosti v rámci františkánskej tradície pozývame rodiny a deti, ktoré by chceli prežiť advent v úžasnej rodinnej aktivite prípravy papierových vystrihovaných betlehemov. Tie sme pre vás pripravili ako darček, stačí sa nahlásiť v sakristii do 1.12. V sobotu pred Prvou adventnou nedeľou pri stretnutí, kde sa dozvieme viac o tradícii vystrihovaných betlehemov známych už niekoľko sto rokov, si rodiny prevezmú betlehemy a môžu si v rodinách pripraviť betlehemskú scénu podobne, ako sv. František.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
20. novembra – 26. novembra 2023
Pondelok 20. novembra
6:30 + Viliam
18:30 Za Božie požehnanie pre Zuzanu a Janku
Utorok 21. novembra
6:30 Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre Reginu s rodinou
18:30 + Jozef
Streda 22. novembra
6:30 Poďakovanie a prosba o obrátenie Sofie
18:30 za pútnikov k sv. Charbelovi
Štvrtok 23. novembra
6:30 + Alojz a rodičia
18:30 + Milan, Pavol, Ivan, Jolana a Július
Piatok 24. novembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Katarínu a Petra
18:30 + Zoltán
Sobota 25. novembra
7:00 + Jozef a Katarína
18:30 + Jozef
Nedeľa 26. novembra
7:00 + Janka
8:30 Poďakovanie za 50 rokov maželstva a prosba o Božie požehnanie
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Gustáv a rodičia z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy