Oznamy na sviatok Premenenia Pána

(Osemnásta nedeľa v Cezročnom období)

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov

Utorok: sv. Dominika, kňaza

Streda: sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

Štvrtok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Piatok: sv. Kláry, panny

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatok sv. Dominika:

V utorok 8. augusta, na sviatok sv. Dominika, bude pri sv. omšiach možnosť uctiť si relikvie tohto veľkého svätca, šíriteľa sv. ruženca.

Púť k Matke Božej na Kalvárii:

Farnosť Nitra – Kalvária a pátri Verbisti srdečne pozývajú na výročnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu v Nitre v dňoch 12.-13. augusta. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež, pre slovensky i maďarsky hovoriacich pútnikov. Hlavnú pútnickú sv. omšu v nedeľu o 10:00 bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Z tohto dôvodu sv. omše v našom kostole budú na budúcu nedeľu o 7:00 a 18:30. Sv. omše o 8:30, 10:00 a 11:30 (maď.) na budúcu nedeľu v našom kostole nebudú. Viac informácií nájdete na nástenke.

Púť do moravských Žarošíc:

V sobotu 9. septembra bude mariánska púť k Panne Márii v moravskej obci Žarošice, známa aj ako Zlatá sobota, slávená už od 14. storočia. Aj tento rok organizuje naša farnosť celodennú autobusovú púť na toto milé pútnické miesto. Cena za dopravu pre jednu osobu je 15,- EUR. Záväzne sa možno prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Platí sa pri prihlásení.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší
7. augusta – 13. augusta 2023
Pondelok 7. augusta
6:30 + Irenka
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 8. augusta
6:30 + Oskar, rodičia, starí a prastarí rodičia
18:30 Za Božie požehnanie pre Martinu
Streda 9. augusta
6:30 Za Božie požehnanie pre Paulínu
18:30 Za Božie požehnanie pre syna a dcéru
Štvrtok 10. augusta
6:30 + Veronika, Vincent, rodičia, starí a prastarí rodičia
18:30 + Edita
Piatok 11. augusta
6:30 + Jozef
18:30 Za Božie požehnanie pre Jána s rodinou
Sobota 12. augusta
7:00 + Hilda
18:30 Za Božie požehnanie pre Martinu
Nedeľa 13. augusta
7:00 Za farnosť
8:30 ZRUŠENÉ – púť k Matke Božej na Kalvárii
10:00
11:30
16:30 na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Emília, Ľudovít, Ivan a rodičia z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy