Oznamy na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho

Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš

Piatok: Zjavenie Pána

Nedeľa: Krst Pána

 

Farské oznamy:

Stretnutie členov ružencového bratstva:

Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 8. januára o 15:00.

 

Požehnanie Trojkráľovej vody:

Vo štvrtok o 19:30 pozývame na starobylý obrad požehnávania Trojkráľovej vody, kriedy a tymianu. Texty budú k dispozícii. Zároveň budeme požehnávať Trojkráľovú vodu, tymian a kriedu aj pri sv. omšiach v piatok.

 

Slávnosť Zjavenia Pána:

Sväté omše na Slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.) a 18:30.

Požehnávanie domov:

V tomto období sa požehnávajú príbytky. Kto by chcel, aby sme prišli požehnať vaše príbytky, prosíme, nahláste sa v sakristii po sv. omši, alebo telefonicky, či mailom. Radi vás navštívime a požehnáme príbytok.

Nočná adorácia na Prvý piatok

Pozývame všetkých aj tento prvý piatok na celonočnú adoráciu za kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Požehnaný nový rok 2023 a hojnosť Božích milostí

Vám zo srdca praje Farnosť Nitra – Horné mesto

Informačný servis nitrianskej diecézy