17. mája  2020

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Sobota: Sv. Rity z Cascie, spomienka

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia:

Obnovenie slávenia sv. omší sa spája s niektorými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť zdravie každého z nás. Prosíme, aby ste ich dodržiavali. Pri vstupe do chrámu použite dezinfekciu na ruky, obsadzujte len miesta, ktoré sú označené červenou značkou. Zachovávajte dvojmetrové odstupy pri sedení (ak nie ste z jednej domácnosti), pri svätom prijímaní a pri odchode z kostola.

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Aby sa predišlo nákaze, počas mimoriadnej situácie sa sväté prijímanie podáva do rúk. Prosíme, aby ste na sväté prijímanie prichádzali v dvojmetrových odstupoch. Sväté prijímanie bude podávané takto:

Kňaz podá veriacemu sv. prijímanie do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme však predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, prítomného v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po prijatí svätej hostie pristúpili k pánu diakonovi, ktorý vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie.

Samozrejmé je, že najvhodnejším spôsobom sv. prijímania, je prijatie do úst. Mimoriadne opatrenia však treba rešpektovať, pochopiť a  zároveň sa snažiť o čo najdôstojnejšie zaobchádzanie so živým Kristom. Držíme v rukách Pána a Boha celého vesmíru. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi

V piatok (22.5.) pri večernej sv. omši o 18:30 bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Príďme vyjadriť našu vďaku za ochranu, o ktorú prosíme aj tohto veľkého svätca nielen v týchto zložitých časoch, ale aj v našich osobných krížoch.

 

Nanebovstúpenie Pána:

Vo štvrtok slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú v našom chráme o 6:30, 12:00 a 18:30.

 

Litánie a májová pobožnosť:

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Storočnica narodenia Jána Pavla II:

V pondelok (18.5.) si pripomíname 100 rokov od narodenia sv. Jána Pavla II. Preto budú na poludnie v tento deň v našich chrámoch zvoniť zvony a bude slávená sv. omša ku cti sv. Jána Pavla II.

V pondelok bude v našej katedrále o 18:00 koncert venovaný tomuto vzácnemu jubileu. Pre situáciu bude koncert bez účasti divákov a pozrieť si ho bude možné cez stránku: www.zachranmekulturu.sk

 

Vďaka za podporu:

Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni prispeli na potreby nášho chrámu. Nech Pán odmení všetky vaše obety. Pre hygienické dôvody nebude košík na zvonček pri sv. omši putovať z rúk do rúk, ale bude umiestnený pri vstupe do kostola. Svoje prípadné milodary môžete vhodiť tam, či do pokladničiek, ktoré sú na stenách kostola. Pán Boh zaplať!

 

Sväté omše v čase opatrení:

Počas opatrení, ktoré platia, budú sväté omše v našom chráme tak, ako zvyčajne, pričom ranná sv. omša cez týždeň (6:30) a prvé dve v nedeľu (7:00 a 8:30) budú vyhradené predovšetkým pre seniorov. Ak by to počasie dovolilo a kapacitné dôvody vyžadovali, bude možné využiť na sedenie aj priestory vo farskom dvore. Zároveň pripomíname, že každý deň sa slávi sv. omša o 15:00 aj v priestoroch hradného areálu, v Gotickej priekope.

 

Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred Pán Boh zaplať!

 

Úmysly sv. omší do konca augusta:

Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené od mája do augusta zapisujeme v sakristii.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme, aj tým, ktorí sa ochotne prihlásili pomôcť v tomto diele. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 3. Pán Boh zaplať!

 

Úmysly sv. omší:  18.05. – 24.05.2020

 

Pondelok 18.05.

6.30:                   Poďakovanie za 96 rokov života Žofie a prosba o Božiu pomoc do ďalšieho života

18.30:                 R 

Utorok 19.05.

6.30:                    Za odvrátenie od zla a plnenie Božej vôle pre Annu a Jakuba

18.30:                 Za obrátenie a návrat k Bohu pre Jána

Streda 20.05.

6.30:                    Za odvrátenie od zla a plnenie Božej vôle pre Annu a Jakuba

18.30:                 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alexandra, Ivana, a ich rodiny

Štvrtok 21.05.

6.30:

12.00:                 Za farnosť

18.30:        +       Zoltán

Piatok 22.05.

6.30:          +       Za duše v očistci

18.30:                  R

Sobota 23.05.

7.00:          +       Za duše v očistci

18.30:        +       Marek

Nedeľa 24.05.

7.00:          +       Za duše v očistci

8.30:                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu, Róberta, Annu

10.00:                 Za farnosť

11.30:                  Sv. omša v maďarskom jazyku

18.30:                 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru a syna a rodinou

Informačný servis nitrianskej diecézy