Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alberta Veľkého

Streda: sv. Gertrúdy

Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej

Piatok: sv. Výročie posviacok bazilík sv. Petra a Pavla

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa

 

Farské oznamy:

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá adventná nedeľa) o 15:00.

 

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa po sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Týždeň Cirkvi pre mladých:

Vrámci týždňa Cirkvi pre mladých sú všetci mladí pozvaní v pondelok, 14. novembra o 18:00 na stretnutie s nitrianskym pomocným biskupom, mons. Petrom Beňom.

 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu:

Na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou bude konať modlitba zasvätenia ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto sa nábožne zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. V katedrále bude po sv. omši o 9:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone počas celého dňa a o 17:00 budú slávnostné vešpery.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší na január – apríl 2023:

V sakristii je možné po sv. omši si zapísať úmysel na sv. omše na obdobie január až apríl budúceho roka.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Úmysly sv. omší

14.11. –  20.11.2022

Pondelok 14. novembra

6:30      Za Božie požehnanie pre Eriku, Teréziu a Moniku

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 15. novembra

6:30      + Rudolf

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

Streda 16. novembra

6:30      + rodičia a starí rodičia z oboch strán

18:30    + Štefan, Jaroslav a rodičia z oboch strán

Štvrtok 17. novembra

6:30      + Mária

17:00    sv. omša v maďarčine

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandra

Piatok 18. novembra

6:30      + Michal a Jozefína

18:30    + Alžbeta

Sobota 19. novembra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Vieru

18:30    + Alžbeta. Ján a rodičia z oboch

Nedeľa 20. novembra

7:00      Za farnosť

8:30      + Jozef, Mária a rodičia z oboch strán

10:00    + Vladimír

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    za milosť obrátenia pre rodinu  (latinská)

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

Informačný servis nitrianskej diecézy