Oznamy na XXXIII. nedeľu v Období cez rok

( 15. novembra 2020)

 

Liturgický kalendár:

Pondeleok: sv. Margity Škótskej, spom.

Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, spom.

Piatok: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma, sviatok

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spom.

Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa

 

Farské oznamy:

Sväté omše – časy

Sv. omše sa od pondelka 16.11. slávia v bežných časoch. Sláviť sa bude aj sv. omša v maďarčine, v nedeľu o 11:30. Spovedáme tak, ako inokedy, pol hodinu pred sv. omšami.

Hygienické opatrenia COVID-19:

Na základe súčasných opatrení je možné zúčastniť sa na svätej omši. Obsadiť je možné 50 percent miest na sedenie. Je potrebné obsadzovať miesta šachovnicovým spôsobom. Tí, ktorí sú z jednej domácnosti, môžu sedieť pri sebe.

Pobožnosť k svätému Šarbelovi:

V nedeľu, 22. novembra, bude pri večernej sv. omši o 18:30 pobožnosť k svätému Šarbelovi. Pozývame veriacich prosiť a ďakovať za Božie požehnanie.

Možnosť modlitby za zosnulých:

Po večerných sv. omšiach bude možné pomodliť sa za duše v očistci v krypte nášho kostola.

Poďakovanie za podporu kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkej situácii nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami za našu farnosť. Ďakujeme aj za finančnú pomoc cez farský účet, či pokladničky v kostole. Pán Boh zaplať! Nech je všetko v našom živote Na väčšiu česť a slávu Božiu.

Úmysly sv. omší

16.11. – 22.11.2020

Pondelok 16. novembra

6:30    –        + Jozef

18.30  –        na dobrý úmysel

Utorok 17. novembra

6:30    –       + Alexandra

18:30  –       + Štefan, Jaroslav a ich rodičia

Streda 18. novembra

6:30    –       ZBP pre Máriu s rod.

18:30  –       + Anna a Viktor

Štvrtok 19. novembra

6:30    –       ZBP pre Zuzanu s rod.

18:30  –       + Alžbeta, Ján a ich rodičia

Piatok 20. novembra

6:30    –       + Július, Margita a dcéra Antónia

18:30  –       + rodičia Antónia a Ľudovít

Sobota 21. novembra

7:00    –       ZBP pre Annu a Jakuba

18:30  –         + Viliam a Anna

Nedeľa 22. novembra

7:00    –       + Jozef, Peter a Jozef

8:30    –       ZBP pre vnuka Jonáša

10:00  –       za farnosť

18:30  –       za pútnikov

Informačný servis nitrianskej diecézy