Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: Slávnosť Všetkých svätých

Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Piatok: Votívna sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Tento týždeň zvlášť ďakujeme, že sa ruženec modlili deti z detskej ruže. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Nové číslo Víťazstva Srdca:

Vzadu na stolíku s novinami je k dispozícii nové číslo Víťazstva Srdca. Témou sú krásne texty práve o sile modlitby sv. ruženca.

Úmysly sv. omší na január-apríl 2024:

V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku.

Sväté omše počas sviatkov:

  1. novembra – Všetkých svätých (ako v nedeľu):

Sv. omše v slovenčine: 7:00, 8:30, 10:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 11:30

Sv. omša v latinčine – Mlynárce: 16:30

  1. novembra – Pamiatka na všetkých verných zosnulých

Sv. omše v slovenčine: 6:30, 18:30 (s pobožnosťou za zosnulých)

Sv. omša v maďarčine: 17:00

Sv. omša v latinčine: 18:30 – Requiem v Katedrále

Latinská sv. omša – Moralles Requiem

IMG_4870

Latinská svätá omša o 18:30 bude slávená v Katedrále v starobylom rímskom obrade. Pri nej zaznie omša Requiem s orchestrom a zborom od španelskeho renesančného autora Cristobala de Moralesa. Viac informácií na plagáte.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie, vyššie uvedené podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Počas „dušičkových“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých. Vstup bude cez bočný vchod kostola. Ďakujeme obetavým farníčkam, ktoré pripravili kryptu, aby bola dôstojným miestom modlitby počas týchto sviatkov. Úprimné Pán Boh zaplať!

Spovedanie pred sviatkami a pred Prvým piatkom

V pondelok a utorok budeme spovedať hodinu pred večernou sv. omšou, aby sme sa všetci mohli dobre pripraviť na dôležité sviatky a pomôcť dušiam v očistci. Zároveň budeme k dispozícii aj na Prvý piatok tak, ako inokedy. Samozrejme, neváhajte nás osloviť aj osobitne, ak by ste sa nestihli vyspovedať pred sv. omšou. Prvopiatková pobožnosť bude pred rannou a po večernej sv. omši.

Nočná adorácia na Prvý piatok:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (3.11.-4.11.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe.

Fatimská pobožnosť bude o 6:30 na záver celonočnej adorácie. Po nej sa bude sláviť sv. omša.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší
30. októbra – 5. novembra 2023
Pondelok 30. októbra
6:30 Za Božie požehnanie pri pôrode
18:30 + Jozef, Šarlota, Ľudovít a Miluša
Utorok 31. októbra
6:30 + Ivana
18:30 Za Božie požehnanie pre Magdalénu a celú rodinu
Streda 1. novembra
7:00 + Karolína
8:30 + Štefan, Johana, Ján, Zuzana a František
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre Bianku a rodičov
Štvrtok 2. novembra
6:30 na úmysel kňaza
17:00 sv. omša v maďarčine
18:30 na úmysel kňaza
18:30 na úmysel kňaza – Katedrála (lat.)
Piatok 3. novembra
6:30 Za kňazov
18:30 + Edita
Sobota 4. novembra
7:00 Za ružencové bratstvo
18:30 + Ján, Mária, Vendelín, Valéria a ostatní zomrelí z rodiny
Nedeľa 5. novembra
7:00 Za Božie požehnanie pre Pavlínu
8:30 + Jozef a Alžbeta
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Otec a brat Milan

Informačný servis nitrianskej diecézy