6. júna 2021

Liturgický kalendár:

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok, na Slávnosť Božského srdca Ježišovho bude pri sv. omšiach odprosujúca pobožnosť.
Sv.omše: 6:30, 15:30 (lat.), 17:00 (maď.), 18:30

Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho

V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do čias komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa konala pobožnosť k sv. Antonovi a požehnávali sa ľalie, ktoré sú symbolom tohto svätca. Na túto tradíciu sme nadviazali už minulý rok. Preto v nedeľu, 13. júna, pri sv. omši o 10:00 budeme mať túto pobožnosť. Budú sa požehnávať ľalie a bude možnosť uctiť si relikvie sv. Antona. Istý počet ľalií sme objednali, môžete si však priniesť aj vlastné.

 

Sčítanie obyvateľstva

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať. Alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. Samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Ak ste zavolali, musí sa asistent preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

 

Možnosť prijímacích pohovor na GCM v Nitre

O možnosti druhého kola prijímacích pohovorov na GCM v Nitre, ktoré sa budú konať 22.6. si môžete podrobnosti prečítať na výveske.

 

Zbierka pre potreby farnosti

Na budúcu nedeľu bude po sv.  omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať!

 
Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy