Oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ignáca Antiochijského

Utorok: sv. Lukáša

Streda: sv. Pavla od Kríža

Sobota: sv. Jána Pavla II.

Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes po sv. omši sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Pobožnosť na sv. Charbela:

V sobotu, 22. októbra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Sv. omšu bude sláviť cirkevný právnik a kaplán v Poprade, Marián Kundla. Srdečne všetkých pozývame.

 

Modlitba ruženca:

V ružencovom mesiaci, zasvätenom Panne Márii, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ruženca 20.októbra o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe.

 

Stretnutie birmovancov:

V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov v refektári.

 

Misijná nedeľa a zbierka:

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa a po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať!

 

Jasličková pobožnosť:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by sa chcel takto zapojiť k oslave Narodenia Pána Ježiša, môže sa nahlásiť v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je spojením našej a zoborskej farnosti, preto by sme ju chceli zahrať v oboch kostoloch. Kontakt pre bližšie informácie: Diana Miklášová, dianamiklas7mail.com, 0905207070.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.

 

Úmysly sv. omší

17.10. –  23.10.2022

Pondelok 17. októbra

6:30      + Imrich a Jozef

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 18. októbra

6:30      + Mária, Rudolf a rodičia

18:30    + z rodiny Poláčikovej a Moravanskej

Streda 19. októbra

6:30      Za uzdravenie manželstva

18:30    + Anna

Štvrtok 20. októbra

6:30      + Jozef

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Ivetu s rodinou

Piatok 21. októbra

6:30      za zosnulých z rodiny

18:30    + Vojtech, Anežka, Ivan, Gustáv, Mária, Milan a Rudolf

Sobota 22. októbra

7:00      Za zdravie a B. pož. pre deti, krstné deti s rodinami, mamu a sestru s rod.

18:30    Za pútnikov – sv. omša v Katedrále

Nedeľa 23. októbra

7:00      Za farnosť

8:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku

10:00    Za zdravie a Božie požehnanie pre Líviu

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    za šťastný pôrod (latinská)

18:30    + Mária, Kornélia a Jaroslav

Informačný servis nitrianskej diecézy