Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme Piatok: sv. Leva Veľkého Sobota: sv. Martina z Tours Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Úmysly sv. omší na január-apríl 2024:

V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku.

Stretnutie mládeže Nitrianskej diecézy:

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom “P.S. – Tak Predsa Si Kráľ”. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky “Mládež Nitrianskej diecézy”, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie, vyššie uvedené podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Počas „dušičkových“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých. Vstup bude cez bočný vchod kostola. Ďakujeme obetavým farníčkam, ktoré pripravili kryptu, aby bola dôstojným miestom modlitby počas týchto sviatkov. Úprimné Pán Boh zaplať!

Dišputy pod Hradom

Kňazský seminár pozýva na dišputy pod Hradom v stredu, 8. novembra o 18:00. Viac informácií na výveske.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

 

Úmysly sv. omší
6. novembra – 12. novembra 2023
 
Pondelok 6. novembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Máriu a Mariana
18:30 + Angela, Štefan, Ľuboš a ich rodičia
 
Utorok 7. novembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Hanu
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu bohuznámeho dobrodinca
 
Streda 8. novembra
6:30 + Nikola
18:30 + Ružena, Marián a František
 
Štvrtok 9. novembra
6:30 Za Božie požehnanie pre kňaza Ivana
18:30 + Antónia
 
Piatok 10. novembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Valéra
18:30 za Božie požehnanie pre Jána s rodinou
 
Sobota 11. novembra
7:00 Za duše v očistci
18:30 + Helena a rodičia
 
Nedeľa 12. novembra
7:00 Za Božie požehnanie pre Martinu
8:30 + Filip
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre manželov Viktora a Magdalénu

Informačný servis nitrianskej diecézy