Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonifáca

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Študentské sv. omše v stredu:

Študentské sv. omše v stredu večer sa od tohto týždňa pre tento akademický rok končia a začnú sa od septembra. Sv  omše budú slávené kňazmi z našej farnosti.

 

Slávnosť Božieho Tela:

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v našom chráme budú o 6:30, 12:00, 17:00 (maď.), 18:30.

Zároveň sa v nedeľu (11. júna) na Svätoplukovom námestí pri DAB uskutoční celomestská slávnosť pri príležitosti tohto veľkého sviatku. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Preto sv. omše o 8:30 a 10:00, 11:30 (maď.) v našom kostole nebudú. Úmysly budú slávené na námestí. Osobitne pozývame deti, aby si priniesli na procesiu lupienky kvetov.

 

Sviatok sv. Antona a požehnanie ľalií v našom chráme:

Modlitba k sv. Antonovi vyvrcholí v našom chráme 13. júna, na budúci utorok o 18:30. Sv. omšu a požehnanie ľalií bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Zároveň požehná aj obnovený refektár a nový farský erb. Po sv. omši by pre všetkých v refektári bolo agapé. Prosíme o pomoc šikovné gazdinky, ktoré by rady pripravili a priniesli niečo slané, sladké, či iné k pohosteniu, aby sa ohlásili a dohodli v sakristii. Vopred ďakujeme za pomoc a tešíme sa na spoločné chvíle.

 

Kňazská vysviacka dp. Dominika Tisovského:

V sobotu, 10. júna, bude náš pán diakon Dominik Tisovský v Katedrále sv. Emeráma vysvätený za kňaza. Sprevádzajme ho v modlitbách v týchto dôležitých chvíľach začiatku kňazskej služby. Novokňaz bude slávnostnú sv. omšu sláviť v našom kostole na sv. Petra a Pavla, 29. júna o 18:30.

Deň rodiny:

V sobotu, 17. júna sa od 14:00 hod. uskutoční v parku pod Borinou Deň rodiny. Viac info na výveske.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy