02. Augusta  2020

 

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ján Mária Vianney

Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

Štvrtok: Premenenie Pána

Sobota: sv. Dominika

Nedeľa: 19. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Porciunkulové odpustky:

Dnes (nedeľa), 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv. Otca.

 

Prvý piatok a sobota v mesiaci august:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Mesačná zbierka pre potreby chrámu:

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby chrámu. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december:

Úmysly na sv. omše na obdobie september – december si je možnosť zapísať v sakristii po sv. omši.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

03.08.-09.08.2020

Pondelok 3. augusta

6:30    –       za ZBP a svetlo D.SV. pre vnuka Adama a celú rodinu

18.30  –        + Jozef

Utorok 4. augusta

6:30    –       za ZBP a ochranu Panny Márie pre vnukov a vnučky

18:30  –       za ZBP pre Pavlínu

Streda 5. augusta

6:30    –       + Štefan

18:30  –       + za duše v očistci

Štvrtok 6. augusta

6:30    –       + Jozef a Helena

18:30  –       za ZBP pre Tibora a Milku s rodinou

Piatok 7. augusta

6:30    –        + Oliver

18:30  –        + Ján, Alžbeta a ich rodičia

Sobota 8. augusta

7:00    –       + René

18:30  –        ZBP pre Dominiku

Nedeľa 9. augusta

7:00    –       za ZBP pre Juraja

8:30    –       + Vojtech a Katarína

10:00 –         + Margita, Ján a syn Július

18:30 –         za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy