Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Palmová nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

 

Farské oznamy:

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba sa nachádza aj v modlitebnej knižke JKS.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

 

Pobožnosť 13 utorkov ku cti sv. Antona:

Od utorka 21. marca až do 13. júna pozývame na pobožnosť ku cti sv. Antona. Táto pobožnosť sa modlí 13 utorkov, v deň zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. Nadväzujeme na dávnu tradíciu, ktorá v našom chráme bola živá ešte v časoch, keď tu žila komunita bratov Františkánov. Pobožnosť sa budeme modliť vždy v utorok po večernej sv. omši. Prosme tohto veľkého svätca a divotvorcu za naše rodiny a úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach.

 

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Dnes sa bude konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Zbierka bude použitá na pomoc kresťanom na Blízkom východe.

Koncert v našom chráme

Túto nedeľu o 19:30 pozývame na koncert vážnej hudby. Aj týmto spôsobom môžeme vstúpiť do času umučenia nášho Pána. V podaní Nitrianskeho komorného orchestra ZOE zaznie vzácna skladba Stabat mater, ktorej autorom je barokový majster Giovanni Pergolesi.

IMG_3501

Prvá sobota v mesiaci

V sobotu, 1. apríla, bude v našom chráme fatimská pobožnosť. Modliť sa ju začneme o 6:30. Srdečne pozývame na spoločnú modlitbu

 

Palmová nedeľa – informácie o sláveniach:

Na budúci týždeň cirkev slávi Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Pri sv. omšiach budeme požehnávať palmové ratolesti, ktoré si môžete vziať do svojich príbytkov. Pri sv. omši o 10:00 bude procesia s ratolesťami z Pribinovho námestia a pašie budú spievané. Pri ostatných sv. omšiach budú pašie recitované.

 

Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď:

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. V čase spovedania bude zmena o jednu hodinu neskôr. Spovedať sa bude vo farskom kostole v čase od 16.00 do večernej svätej omše.

 

Latinské sv. omše – zmena miesta slávenia:

Latinské sv. omše sa budú sláviť v kostole sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Nitra – Mlynárce. Čas nedeľných sv. omší zostáva nezmenený, teda v nedeľu o 16:30. Prvá sv. omša na novom mieste bude na budúcu, teda Palmovú (Kvetnú) nedeľu.

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy