Drahí bratia a sestry!

Ďakujeme za všetku pomoc, modlitby a pozornosť pre našu farnosť, s ktorou sa stretávame v týchto neľahkých časoch. Blízkosť, ktorú nám prejavujete a ubezpečenie o túžbe opäť sa stretnúť pri svätej omši a pobožnostiach je veľká na oboch stranách oltára. Verme, že čím skôr pominú problémy a budeme opäť môcť oslavovať Pána v našom chráme.

Viacerí ste sa na nás obrátili s otázkou, kde by ste našli tlačivo s informáciami na podporu našej farnosti prostredníctvom poukázania 2% z daní. Touto iniciatívou ste nás milo zaskočili.

Aby ste nemuseli vyhľadávať údaje, tu nájdete predvyplnené tlačivo, ktoré slúži na tieto účely pre našu farnosť:

Tlačivo na 2% z dane

Nech je nám povzbudením chudobná vdova, ktorá dala drobnú mincu, a tým dala najviac.

V modlitbách na vás pamätajú a na oltár každý deň vaše prosby kladú

Anton a Michal

Informačný servis nitrianskej diecézy