13. októbra 2019

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Pavla II., ľub. spomienka

Streda: sv. Jána Kapistránskeho, ľub. spomienka

Štvrtok: sv. Anton Mária Claret, ľub. spomienka

Piatok: sv. Maura, biskupa, ľub. spomienka

Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Október – mesiac ruženca

Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) spoločne modlíme svätý ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame k tejto modlitbe, o ktorej najlepšie platí Cez Máriu k Ježišovi. Ona je pomocou pre všetkých a toľkokrát ukázala svoju moc. Začiatok modlitby sv. ruženca o 17:50.

Svätá omša za otca kardinála Ján CH. Korca

Pri príležitosti 4. výročia smrti J. Em. Jána Ch. kardinála Korca, SJ, sa bude v nedeľu 27. 10. o 9.00 hod v našej katedrále sláviť svätá omša. Pozývame veriacich, aby sa zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

Zbierka na misie

Dnešná nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude misijná zbierka. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Zmena času

V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. Hodiny sú posúvame dozadu o jednu hodinu.

Sviečka za nenarodené deti

OZ Fórum života organizuje pravidelnú zbierku Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky za 1 EUR podporíte projekty na pomoc ženám po potrate, resp. ktoré ho zvažujú, aby od neho upustili. Sviečky sa nachádzajú pri Kat. novinách. Fórum života ďakuje za podporu.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 4. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

( 21. október – 27. október)

                                                

Pondelok 21.10.

6:30:     +    František

18:30    R

                                       Utorok 22.10.

6:30:     +    Rodičia Jozef a Helena

18:30    +    Mária, Július a Michaela

 

Streda 23.10.

6:30:     +    Manžel Štefan

18.30:   +    Ján

Štvrtok 24.10.

6:30:     +    Mária

18:30    +    Ján Chryzostom kardinál Korec

                                      

                                       Piatok 25.10.

6:30:     +    Katarína, Pavol a Pavol

18:30:   +    Ivan

 

Sobota 26.10.

7:00:     +    Jozef, Šarlota, Lívia

18:30:   +    Marián, Juraj a Marián

 

Nedeľa 27.10.

7:00:     +    Ján, Mária a rodičia

8:30:     +    Mária, Pavol a rodičia

10:00:         Za farnosť

11:30:    +    Mária, József, Imre és Teréz

18:30:   +    Oľga, Anna, Martin

 

Informačný servis nitrianskej diecézy