Oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ambróza

Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

Sobota: Panny Márie Loretánskej

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa  

 

Farské oznamy:

Úvodné stretnutie ružencového bratstva

V nedeľu, 4. decembra, o 15:00 sa v kostole uskutoční úvodné stretnutie ružencového bratstva. Prosíme, tých, ktorí sa zapísali, aby priniesli vyplnenú prihlášku na stretnutie.

 

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii. Navštívime ich v pondelok, 19. decembra.

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omši bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vo štvrtok, 8. decembra, slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Keďže je to pracovný deň, sväté omše budeme sláviť v slovenčine o 6:30, 12:00 a 18:30. Sv. omša v maďarčine bude o 17:00 a v latinčine o 19:30.

 

Rorátne sv. omše

V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých, sláviť rorátne sväté omše, pri ktorých si osobitne pripomíname materstvo Panny Márie.

 

Maltézsky charitatívny punč

Maltézska pomoc v Nitre pozýva na občerstvenie v stánku, ktorý nájdete na námestí od štvrtka 8. do nedele 11. decembra. Výťažok z tejto zbierky bude v plnej výške, bez odrátania akýchkoľvek vstupných nákladov, poukázaný najmä na podporu Hospicu u Bernadetky.

Doplnenie miest do Svätej zeme

Oznamujeme tým, ktorí by sa radi pridali na farskú púť do Svätej zeme v termíne 20.-27. februára budúceho roku, že sa mimoriadne uvoľnili štyri miesta. Kto by sa chcel zahlásiť, nech sa zastaví v sakristii.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy