Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Školastiky

Piatok: Panny Márie Lurdskej

Sobota: Spomienka Panny Márie

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Udeľovanie sviatosti pomazania chorých na sviatok Panny Márie Lurdskej:

V piatok, na sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý je zároveň aj Svetovým dňom chorých, budeme pri sv. omšiach udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto trpí vážnou, aj chronickou chorobou ohrozujúcou život, alebo pre starobu je oslabený na svojom zdraví. Sviatosť pomazania chorých sa neudeľuje keď človek netrpí vážnou chorobou. Prijatie tejto sviatosti predpokladá, pokiaľ je človek pri vedomí, je vyspovedaný. Preto je potrebné, aby ten, kto chce prijať sviatosť pomazania chorých, bol pripravený aj po tejto stránke.

 

Pobožnosť k sv. Valentínovi

Pozývame všetkých, ktorí chcú prosiť požehnanie do svojho vzťahu manželského, či snúbeneckého, alebo zatiaľ hľadajú cestu, či manželstvo má byť zavŕšením ich vzťahu, na pobožnosť k sv. Valentínovi, ktorého relikvie budeme na jeho sviatok mať možnosť si uctiť. Pozývame aj tých, ktorí chcú prosiť o spoznanie životného partnera. Pobožnosť sa uskutoční na sviatok sv. Valentína, budúci pondelok, 14. februára, pri večernej sv. omši.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola. Tento týždeň prosíme 2. skupinu.

Úmysly sv. omší

07.02.2022 – 13.02.2022

 

Pondelok 07. februára

6:30      + Juraj, Terézia

18:30    Za dar zdravia pre Janku

Utorok 08. februára

6:30      + Blažej, Veronika

18:30    + František a rodičia

Streda 09. februára

6:30      + František, Štefánia

18:30    Za Božie požehnanie pre Šimona

Štvrtok 10. februára

6:30      + Milan a Pavol

18:30    + Alexander, Mária a Milan

Piatok 11. februára

6:30      Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

18:30    + Jozefína

Sobota 12. februára

7:00      Za Božie požehnanie pre matku, dcéru a vnučku

18:30    + kňaz Eliáš

Nedeľa 13. februára

7:00      Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu

8:30      za farnosť

10:00    + kňaz Jozef

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    ku cti všetkých svätých (sv. omša v latinčine)

18:30    Za Božie požehnanie pre Ivanu a jej rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy