Liturgický kalendár:

Pondeleok: sv. Pavla z Kríža

Štvrtok: sv. Jána Pavla II.

Piatok: sv. Jána Kapistránskeho

Nedeľa: 30. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Hygienické opatrenia COVID-19:

Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla budú sväté omše od nedele 18. októbra 2020 konať nasledovne:

  • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude v kostole vystavená k poklone denne okrem nedele, vždy od 17:00 hod. do 18:00 hod. k individuálnej poklone a modlitbe.
  • V týždni od pondelka do soboty, od 17:00 hod. do 18:00 hod., bude v kostole k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, či k prijatiu Svätého prijímania, ktoré sa bude podávať každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom.
  • V nedeľu bude možnosť prijať sv. prijímanie v čase od 11:00 – 12:00.
  • Úmysly sv. omší sú obsadené do konca kalendárneho roka 2020. Všetky budú slávené v ten deň, na ktorý boli napísané s tým rozdielom, že ranné úmysly od pondelka do soboty budú slávené o 18:00. Večerné zostávajú v čase o 18:30.
  • Sväté omše v týždni od pondelka do soboty budú teda slávené o 18:00 a 18:30.
  • Sväté omše v nedeľu budú slávené takto: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30. (poradie úmyslov zodpovedá poradiu v bežných časoch, keď sú sv. omše o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:30. Príklad: mám nahlásenú sv. omšu na 25.10. o 18:30. Tak bude slávená 25.10.  o 10:30.)
  • Kto môže prísť na sv. omšu: Na každej sv. omši sa môžu zúčastniť tí, ktorí majú na ten deň a čas napísaný úmysel. Vždy najviac 5 ľudí.

Zbierka na misie:

Zbierka na misie, ktorá bola ohlásená na dnešnú nedeľu, presunula sa do internetového priestoru. Viac info na: http://misijnediela.sk/podpora/

Poďakovanie za podporu kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkej situácii nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami za našu farnosť. Ďakujeme aj za finančnú pomoc cez farský účet, či pokladničky v kostole. Na najbližšie týždne bola dohodnutá oprava nášho organu, ktorá aj vďaka vašej pomoci bude môcť prebehnúť. Pán Boh zaplať! Nech je všetko v našom živote Na väčšiu česť a slávu Božiu.

 

Úmysly sv. omší

19.10.-25.10.2020

 

Pondelok 19. októbra

18:00  –       +  za vnút. uzdravenie syna Martina

18:30 –           na dobrý úmysel

Utorok 20. októbra

18:00  –       +  Katarína

18:30  –       +  František

Streda 21. októbra

18:00 –       +  Alžbeta a Ján

18:30  –           Za Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok 22. októbra

18:00  –           Za Božie požehnanie pre Henrietu

18:30  –           Za Božiu pomoc v chorobe

Piatok 23. októbra

18:00  –           Za Božie požehnanie pre rodinu

18:30  –       +  Mária, Dušan, František a Helena

Sobota 24. októbra

18:00  –       +  Anna a Magdaléna

18:30  –       +  Ivan

Nedeľa 25. októbra

9:00    –       +  Fraňo, František, Jozef a Rozália

9:30    –           Za Božie požehnanie pre Milana, Máriu a rodinu

10:00  –           Za farnosť

10:30 –        +  Štefan, manž. Katarína, syn Jozef a ost. zosnulí z rodiny

Informačný servis nitrianskej diecézy