Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Andreja Kima Taegona, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov

Utorok: sv. Matúša, evanjelistu

Streda: sv. Emeráma

Štvrtok: sv. Pia z Pietrelciny

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Zbierka na pomoc Kube

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Pozývame na tradičnú pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční v stredu, 22. septembra, pri večernej sv. omši o 18:30.

charbel 

Relikvie sv. Pátra Pia

Vo štvrtok pri sv. omšiach ráno i večer v našom chráme bude možnosť pomodliť sa pri relikviách sv. Pátra Pia a dostať s nimi požehnanie.

PADRE-PIO-shutterstock_1750541225 

Univerzitné pastoračné centrum v Nitre

V nedeľu 19. 9. sv. omšou o 21. hod. (ide o poslednú nedeľnú sv. omšu v meste) začína svoju činnosť Univerzitné pastoračné centrum. Počas týždňa budú sv. omše bývať v riadnych časoch, čiže: Pondelok 20 hod., Utorok 20 hod., Streda 18.30 hod. u františkánov (spojená s programom v diecéznom pastoračnom centre), Štvrtok 18. 30 hod.

Veni Sancte vysokoškolákov bude tento rok v stredu 29.9. 2021 o 17 hod. v katedrále.

Taktiež po dlhšej pauze bude do programu zimného semestra zaradený cyklus prípravy na manželstvo Ars Amandi.

Všetky ďalšie aktivity budú zverejnené na Facebooku aj na webe ww.upcnitra.sk

UPC NITRA

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší

20.09. – 26.09. 2021

 

Pondelok 20. septembra

6:30   Za Božie požehnanie pre Helenu

18:30  Za Božie požehnanie pre Hanu pri pôrode

Utorok 21. septembra

6:30    + Štefan

18:30 + Marta

Streda 22. septembra

6:30    Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30  za pútnikov a ctiteľov sv. Charbela

Štvrtok 23. septembra

6:30    + Rudolf, Helena a Anna

18:30 Za Božie požehnanie pre Ivanu

Piatok 24. septembra

6:30    + Jozefína a Tibor

18:30 + Ľudmila a Štefan

Sobota 25. septembra

7:00    + Jozef a Helena

18:30  Za Božie požehnanie pre Petra, Pavla a ich rodiny

Nedeľa 26. septembra

7:00    + Gabriel a starí rodičia z oboch strán

8:30    + Ernest

10:00  Za Božie požehnanie pre Luciu, Michala, súrodencov a rodičov

11:30  sv. Omša v maďarčine

16:30  Ku cti sv. Filomény ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy