Oznamy na nedeľu Krista Kráľa

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovanie Panny Márie

Utorok: sv. Cecílie

Streda: sv. Klimenta I.

Štvrtok: sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov

Piatok: sv. Kataríny Alexandrijskej

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa  

 

Farské oznamy:

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes sa po sv. omši uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu:

Na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou koná modlitba zasvätenia ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto sa nábožne zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. V katedrále bude po sv. omši o 9:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone počas celého dňa a o 17:00 budú slávnostné vešpery.

 

Pobožnosť na sv. Charbela:

V utorok, 22. novembra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Srdečne všetkých pozývame.

 

Požehnanie adventných vencov a sviec:

Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri sv. omši budeme požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich položiť pred oltár.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší na január – apríl 2023:

V sakristii je možné po sv. omši si zapísať úmysel na sv. omše na obdobie január až apríl budúceho roka.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Úmysly sv. omší

21.11. –  27.11.2022

Pondelok 21. novembra

6:30      + Veronika, Vladimír, Ján a ich rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámeho

Utorok 22. novembra

6:30      + Alojz a rodičia

18:30    Za pútnikov k sv. Charbelovi – v katedrále

Streda 23. novembra

6:30      + Ernest a Helena

18:30    + Ivan

Štvrtok 24. novembra

6:30      + Viliam a Irena

18:30    + Zoltán a ostatní zomrelí z rodiny

Piatok 25. novembra

6:30      + Jozef a Katarína

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou

Sobota 26. novembra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

18:30    + Jozef, Gustáv a Amália

Nedeľa 27. novembra

7:00      + Janka

8:30      + Pavol a rodičia

10:00    za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    za posilu v utrpení v rodine  (latinská)

18:30    + Jozefína, Ignác a ich rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy