Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Vojtecha, spomienka

Piatok: sv. Juraja, spomienka

Sobota: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. apríla pri pobožnosti k sv. Charbelovi.

Kostol je otvorený na modlitbu a sv. spoveď, či sv. prijímanie každý deň od 9:00 do 11:00 hod. Prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických usmernení.

katedrále je možnosť pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu každý deň od 14:00 do 16:00 hod.

Pozývame na zjednotenie v modlitbách k sv. Charbelovi 22. apríla (streda) cez facebookovú stránku farnosti Nitra – Horné mesto o 18:30.

 –

Prenos sv. omše z nášho farského chrámu bude možné sledovať aj na Tretiu veľkonočnú nedeľu (26.4.) takto:

17:00 – svätá omša v slovenčine

18:00 – svätá omša v latinčine v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská) s titulkami v slovenčine

Prenos je bude na youtube kanáli Farnosť Nitra – Horné mesto. Link tu

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na náš chrám, modlia sa za našu farnosť a prispeli osobne alebo na náš farský účet aj finančne. Nech vám dobrotivý Pán odmení všetky Vaše obety.

IBAN: SK7002000000003544020951

Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené od mája do augusta zapisujeme na farskom úrade, prípadne cez telefón a mail.

 

 

Úmysly sv. omší:  20.04. – 26.04.2020

Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše

 

Pondelok 20.04.

+ Anna, Peter a rodičia z oboch strán

 

Utorok 21.04.

Za Božie požehnanie pre Máriu

+ Mária, Július, Aurélia, Marta

 

Streda 22.04.

+ Jozef a František

+ Jozef, Alžbeta a Štefan

 

Štvrtok 23.04.

+ Anna a Marián

+ Rudolf, Mária, Miroslav a Anton

 

Piatok 24.04.

+ Za Božie požehnanie pre vnuka Adama a celú rodinu

+ Stella

 

Sobota 25.04.

+ Alžbeta, Ján a ich rodičia

+ Marta

 

Nedeľa 26.04.

Za zdravie a Božie požehnanie pre Beátu

+ rodičia Július, Helena a bratia

+ Anna, Emil, Františka a Alojz

Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy