Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Utorok: sv. Štefana Uhorského

Štvrtok: sv. Heleny

Sobota: sv. Bernarda z Clairvaux

Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie:

V pondelok, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie budú sv. omše v našom kostole takto: 6:30, 12:00, 17:00 (maď.), 18:30.

Latinská sv. omša v pondelok nebude, ale bude najbližšie v nedeľu (21.8.) o 16:30.

 

Úmysly na sv. omše do konca roka 2022:

Kto by túžil dať si zapísať úmysel sv. omše do konca tohto kalendárneho roka, môže tak urobiť v sakristii po sv. omšiach.

 

Postup prác a zbierka na opravu kostola:

V refektári sa v tomto týždni podarilo namontovať nové historické repliky okien. Refektár je prístupný, kto by mal záujem sa pozrieť. Na budúcu nedeľu (21.8.) bude pravidelná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh odmeň za každú obetu na tento úmysel.

 

Parkovanie pri kostole počas sv. omší:

Opätovne pripomíname, že s vedením Mestskej polície je dohodnuté výnimočné povolenie parkovať počas sv. omší na Pribinovom námestí a Samovej ulici. Pokiaľ to je možné, neparkujte na zákrute pod kostolom, ale hlavne od kostola smerom vyššie. V prípade nejasností, resp. prítomnosti príslušníkov Mestskej polície, ktorí by neboli informovaní o tomto dovolení, nás ohláste v sakristii.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň.

 

Úmysly sv. omší

15.08.2022 – 21.08.2022

Pondelok 15. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Patrika

12:00    na úmysel kňaza

18:30    + Alžbeta, Ján a ich rodičia

Utorok 16. augusta

6:30      Za nenarodené dieťa Renátku

18:30    + Jozef, Mária a rodičia z oboch strán

Streda 17. augusta

6:30      Ako poďakovanie za Božie milosti v živote

18:30    + František a otec František

Štvrtok 18. augusta

6:30      Poďakovanie za Božie milosrdenstvo a prosba o milosti pre celú rodinu

18:30    + Helena a Mária

Piatok 19. augusta

6:30      + Viera

18:30    + Zoltán, rodičia z oboch strán a ostatní zosnulí z rodiny

Sobota 20. augusta

7:00      Za obrátenie a uzdravenie Jozefa

18:30    + Jozef, Zora, Jozefína a Anna

Nedeľa 21. augusta

7:00      za farnosť

8:30      + Ľubica, starí rodičia z oboch strán

10:00    Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu, súrodencov a rodičov

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Ján a Jozef (latinská)

18:30    + Berta, Štefan, Emanuel a Serafína

Informačný servis nitrianskej diecézy