Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alojza Gonzágu

Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa: Trinásta nedeľa cez rok

Farské oznamy:

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre

V nedeľu (19. júna) sa na Svätoplukovom námestí pri DAB uskutoční celomestská slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Preto sv. omše o 8:30 a 10:00, 11:30 (maď.) v našom kostole nebudú. Úmysly budú slávené na námestí. Osobitne pozývame deti, hlavne prvoprijímajúce, aby si priniesli na procesiu lupienky kvetov.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu, 22. júna, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Celebrantom a kazateľom bude vdp. Pavol Berka, pán farár farnosti Kovarce a bývalý správca našej farnosti. Srdečne všetkých pozývame.

 

Deň rodiny v Nitre:

Na budúcu nedeľu, 26. júna, sa v Nitre – Kalvárii uskutoční Deň rodiny.

Plagat_26.6.Kalvaria_slov 

Sviatosť Birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. tých ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava sa začne v septembri. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii, resp. si môže prihlášku vytlačiť a vyplnenú ju priniesť do sakristie, či farskej kancelárie.

Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Birmovanie – prihláška – download

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omšiach sa bude konať odprosujúca pobožnosť. Sv. omše budú takto: 6:30 a 18:30 v slovenčine, 17:00 v maďarčine a 19:30 v latinčine.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

20.06.2022 – 26.06.2022

 

Pondelok 20. júna

6:30      + Božena

18:30    + Oľga

Utorok 21. júna

6:30      + Božena

18:30    Za zdravie a B. požehnanie pre Evu, Silviu, Elišku-Máriu

Streda 22. júna

6:30      + rod. Ondrášková a Rábeková

18:30    Za pútnikov

Štvrtok 23. júna

6:30      + Alžbeta

18:30    + Ľudmila a Imrich

Piatok 24. júna

6:30      + Johana, Ján a ich rodičia

17:00    (sv. omša v maďarčine)

18:30    + Alžbeta, Ján a ich rodičia

19:30    za farnosť (sv. omša v latinčine)

Sobota 25. júna

7:00      Za obrátenie Zuzany a Beaty

18:30    + Anna a Štefan

Nedeľa 26. júna

7:00      + Jozef

8:30      + Ľudmila a Štefan

10:00    + Štefan

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za zdravie a B. požehnanie pre  Ingrid, Pavla a ich deti (latinská)

18:30    Za zdravie a B. požehnanie pre Adama

Informačný servis nitrianskej diecézy