Oznamy na Tretiu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Františka Saleského

Streda: Obrátenie sv. apoštola Pavla

Štvrtok: sv. Timoteja a Títa

Sobota: sv. Tomáša Akvinského

Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Stretnutie birmovancov:

V piatok, 27. januára, po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov.

 

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Dnes bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu.

Púť do Svätej zeme

Prosíme účastníkov púte do Svätej zeme v oboch termínoch, aby pokiaľ tak ešte neurobili, nahlásili do cestovnej kancelárie údaje o cestovných pasoch a vyplatili zvyšnú časť ceny.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy