Oznamy na XXVI. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vincenta de Paul

Utorok: sv. Václava

Streda: sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Štvrtok: sv. Hieronyma

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Zbierka na pomoc Kube

Dnes po sv. omši sa koná zbierka na pomoc Kube vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska.

 

Prvý piatok a sobota v mesiaci október:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok:

Tešíme sa a ďakujeme, že sa v hojnom počte zúčastňujete nočnej adorácie za kňazov a za nové kňazské povolania. Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok o to viac, že naši bohoslovci sa vrátili do seminára a začali formačný rok. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

Nočná adorácia

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Modlitba ruženca v októbri

Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45.

COVID opatrenia

Od pondelka okres Nitra bude v prvom stupni ostražitosti – červená farba.  Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor, dezinfekciu a odstupy. Sv. omše slávime v režime – základ. Ak by to bolo potrebné z kapacitných dôvodov, bude slávená aj druhá sv. omša v rovnakom čase ako v kostole, ale v refektári kláštora.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

27.09. – 03.10. 2021

 

Pondelok 27. septembra

6:30   + Gabriela

18:30  Za Božie požehnanie pre dcéru v chorobe

Utorok 28. septembra

6:30    + Eugen, Zuzana, Mikuláš, Ján, Mária, Gizela a Václav

18:30  Za Božie požehnanie pre rodinu

Streda 29. septembra

6:30    Za Božie požehnanie pre Petra

18:30  + Michal

Štvrtok 30. septembra

6:30    + Lukáš, Anna, Elias

18:30 + z rodiny

Piatok 01. októbra

6:30    + Mária a Anton

18:30 + kňaz Pavol

Sobota 02. októbra

7:00    Za Božie požehnanie pre Máriu

18:30  + Štefan, Etela, Jozefína

Nedeľa 03. októbra

7:00    + Jozef, Jindriška, Július a Mária

8:30    za farnosť

10:00  + Vendelín a Valéria

11:30  + László és szűleik ( sv. omša v maďarčine)

16:30  Na dobrý úmysel ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  + Imrich a Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy