Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cecílie

Streda: sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov

Štvrtok: sv. Kataríny Alexandriskej

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa

Farské oznamy:

 

Modlitby a pobožnosť k svätému Šarbelovi:

V pondelok po sv. omši bude pobožnosť k sv. Charbelovi.

 

Požehnanie adventných vencov a sviec:

Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri sv. omši požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich položiť pred oltár.

 

Úmysly sv. omší na január – apríl 2022:

V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na obdobie január až apríl 2022.

 

Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať

Opatrenia COVID:

Od pondelka 22. novembra sú v platnosti nové opatrenia, na základe ktorých je možné konať verejné bohoslužby iba v režime OP (pre osoby zaočkované alebo osoby 180 dní od prekonania ochorenia). Kapacita je maximálne 100 veriacich. Prosíme, aby ste pri sebe mali doklad o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia. Takisto je povinný aj zoznam prítomných na sv. omši pre prípadné dohľadanie kontaktov. Pre tých, ktorí neprídu na sv. omšu, budeme k dispozícii po každej sv. omši na sv. spoveď, či sv. prijímanie.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety za túto farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

22.11. – 28.11.2021

Pondelok 22. novembra

6:30    + Alojz a rodičia

18:30  za pútnikov

Utorok 23. novembra

6:30   za Božie požehnanie a obrátenie pre dcéru Luciu

18:30  + Anna, Rudolf, rodičia, deti a ostatní zosnulí z rodiny

Streda 24. novembra

6:30             + Jozef, Milan a Jozef

18:30  + Vojtech a Helena

Štvrtok 25. novembra

6:30    za Božie požehnanie a obrátenie dcéry Lucie

18:30 + Zoltán, Jolana a ich zosnulé deti

Piatok 26. novembra

6:30    + Jozef, Katarína a Karol

18:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a rodinu

Sobota 27. novembra

7:00    za Božie požehnanie a obrátenie dcéry Lucie

18:30  + Koloman, Jolana a ich rodičia z oboch strán

Nedeľa 28. novembra

7:00    + Mariá

8:30    + rodičov Rudolfa, Alžbetu a ich rodičov

10:00           za farnosť

11:30  A megném szűletelt gyermekekért (sv. omša v maďarčine)

16:30  za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hunákovú, Šabíkovú

(sv. omša v latinčine)

18:30  + Alexander, Valéria, Imrich a Július

Informačný servis nitrianskej diecézy