24. mája  2020

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Filipa Neriho

Nedeľa: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 

Farské oznamy:

Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia:

Prosíme o dodržiavanie hygienických pokynov. Použite dezinfekciu, obsadzujte miesta označené červenou značkou. Zachovávajte odstupy pri sedení (ak nie ste z jednej domácnosti), pri svätom prijímaní a pri odchode z kostola.

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Prosíme, aby ste na sväté prijímanie prichádzali v dvojmetrových odstupoch. Sväté prijímanie bude podávané do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme však predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, prítomného v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po prijatí svätej hostie pristúpili k asistencii, ktorá vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie. Snažme sa o čo najdôstojnejšie zaobchádzanie so živým Kristom. Držíme v rukách Pána a Boha celého vesmíru. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi.

 

Zbierka na katolícke masmédiá:

Dnes je po sv. omši celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať!

 

Litánie a májová pobožnosť:

Aj počas posledného májového týždňa sa pred každou sv. omšou modlíme májovú pobožnosť k našej nebeskej Matke, Panne Márii.

 

Vďaka za podporu:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tomto týždni prispeli na potreby nášho chrámu. Nech Pán odmení všetky vaše obety. Pre hygienické dôvody je košík na zvonček umiestnený pri vstupe do kostola. Svoje prípadné milodary môžete vhodiť tam, či do pokladničiek, ktoré sú na stenách kostola. Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 4. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší:  25.05. – 31.05.2020

 

Pondelok 25.05.

6.30:          +       Za duše v očistci

18.30:                 R 

Utorok 26.05.

6.30:         +        Za duše  v očistci

18.30:        +       Ján, Alžbeta a ich rodičia

Streda 27.05.

6.30:          +       Za duše v očistci

18.30:        +       Ján a rodičia

Štvrtok 28.05.

6.30:          +       Za duše v očistci

18.30:        +       Valent a Rozália

    Piatok 29.05.

6.30:          +       Za duše v očistci

18.30                  Za Ľubicu. Poďakovanie za 60 rokov života.

   Sobota 30.05.

7.00:          +       Za duše v očistci

18.30:        +       Za rodičov Jozefa a Veroniku a ich deti s rodinami                                          

 Nedeľa 31.05.

7.00:                   Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

8.30:                    Za zdravie a Božiu pomoc pre Ingrid  a Eriku

10.00:                 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

11.30                  Sv. omša v maďarskom jazyku

18.30:                 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy