Oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

 

Sobota: sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
  2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Sv. omše s nitrianskym pomocným biskupm

Na budúcu nedeľu o 10:00 a 18:30 navštívi našu farnosť a bude svätú omšu sláviť nitriansky pomocný biskup, J. Ex. Mons. Peter Beňo. Srdečne všetkých pozývame na slávenia.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 3. skupinu.

Úmysly sv. omší

14.03.2022 – 20.03.2022

 

Pondelok 14. marca

6:30      + Milan, Ľudovít a Anna

18:30    + František

Utorok 15. marca

6:30      + Johana, Celestína a Veronika

18:30    + Eduard

Streda 16. marca

6:30      + Zdenka, Milan a rodičia

18:30    Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre Romana pri 50-ke

Štvrtok 17. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre Annu

18:30    + Jozef, Mária a dcéra Mária

Piatok 18. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre bohuznámeho

18:30    + Jozef, Paulína, Terézia a rodičia

Sobota 19. marca

7:00      + Jozef a rodičia

18:30    Za Božie požehnanie pre kňaza

Nedeľa 20. marca

7:00      + Helena

8:30      + Jozef, Jolana, a rodičia z oboch strán

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za Božie požehnanie pre Mária a Martina (sv. omša v latinčine)

18:30    + Peter

Informačný servis nitrianskej diecézy