02. mája 2021

̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Utorok: sv. Floriána, mučeníka

Streda: spomienka na sv. Jozefa

Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci (Za povolania na kňazský stav)

Piatok: Prvý piatok v mesiaci (O Najsvätejšom Srdci Ježišovom)

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Aktuálne opatrenia

         Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Sv. omše počas aktuálnych opatrení

Okrem tradičných časov sv. omší budú pridané sv. omše v nedeľu o 15:30 a 17:00. Sv. omša o 17:00 bude latinská, v obrade z r. 1962. Slovenské texty sú k dispozícii.

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku každej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

Pobožnosť na Prvý štvrtok a Prvý piatok

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na adoráciu za kňazov. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšou. V piatok po sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

 Modlitby k sv. Charbelovi na Facebooku

Pozývame každý pondelok o 20:00 na spoločnú modlitbu k sv. Charbelovi. Aj v týchto pohnutých časoch sa utiekame k tomuto veľkému svätcovi. Prosíte nás o modlitby. Spojme sa v týchto úmysloch a modlime sa na Facebooku: Farnosť Nitra – Horné mesto. 

Mesačná zbierka na opravu kostola a refektára

Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na opravu nášho kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴

Úmysly sv. omší

03.05. – 09.05. 2021

Pondelok 3. mája

6:30 + Za duše v očistci

18:30 Za dobrý úmysel

Utorok 4. mája

6:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka Daniela

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gallusovú

Streda 5. mája

6:30  Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnuka Adama

18:30 + Terézia, Jozef, Paulína a ich rodičia

Štvrtok 6. mája

6:30 + Štefan

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emily

Piatok 7. mája

6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Martina s rodinou

18:30 + Jarolím a rodičia

Sobota 8. mája

7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

18:30 + Barborka, Karol a rodičia

Nedeľa 9. mája

7:00  Za poďakovanie za dar materstva a prosba o Božie požehnanie pree všetky matky

8:30  Za dobrý úmysel

10:00  + Mária, Vincent a rodičia

11:30 + Gyorgy, Miroslav, Ilona, József  (sv. omša po  maďarsky)

15:30 Na dobrý úmysel

17:00 Na dobrý úmysel ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30 Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy