Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok

Utorok: Sv. Štefana, prvého mučeníka

Streda: Sv. Jána, evanjelistu

Štvrtok: Svätých neviniatok, mučeníkov

Nedeľa: Nedeľa Svätej rodiny

Farské oznamy:

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola.

Poďakovanie za pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Nech Dieťa Ježiš je vaším požehnaním.

Vianočná ofera

Na slávnosť Narodenia Pána bude po svätých omšiach tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Sväté omše na sviatok sv. Štefana

Sväté omše na sviatok Sv. Štefana, 26. decembra, budú: 7:00, 8:30, 10:00 a 11:30 (maď.). Latinská sv. omša v Mlynárciach a večerná sv. omša o 18:30 na sv. Štefana nebudú.

Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny

V nedeľu, 31. decembra, je sviatok sv. Rodiny. Pri sv omšiach bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Pozývame srdečne aj takto prežiť radosť z narodeného Pána.

Posledný deň v občianskom roku – Silvester

V nedeľu, na Silvestra, 31. decembra, budú sv. omše v našom chráme ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá bude skôr, o 16:00. Pri sv. omši o 16:00 bude pobožnosť na konci občianskeho roka, pričom pri speve Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky. Zároveň bude aj farská štatistika za uplynulý rok. Svätá omša bude obetovaná za všetkých živých a zosnulých dobrodincov našej farnosti a chrámu.

Sv. omše na Slávnosť Narodenia Pána a na Silvestra

Sv. omše na slávnosť Narodenia Pána (25.12.) na budúcu nedeľu (31.12.) budú v našej farnosti takto:

25.12. pondelok      

               00:00 Sv. omša V noci

               07:00 Sv. omša Na úsvite

               08:30 Sv. omša Vo dne

               10:00 Sv. omša Vo dne

               11:30 Sv. omša Vo dne (v maďarskom jazyku)

               15:00 Jasličková pobožnosť

               16:30 Sv. omša Vo dne (v latinskom jazyku) – kostol Mlynárce

               18:30 Sv. omša Vo dne

26.12. utorok

07:00 Sv. omša

08:30 Sv. omša

10:00 Sv. omša

11:30 Sv. omša (v maďarskom jazyku)

30.12. sobota

               07:00 sv. omša

               17:00 sv. omša latinská z nedele v Kostole sv. Michala na Vŕšku

               18:30 sv. omša

31.12. nedeľa

               07:00 sv. omša

               08:30 sv. omša

               10:00 sv. omša

               11:30 sv. omša

               16:00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci občianskeho roka

             23:00-00:00 adorácia v kostole a modlitba do roka 2024

Jasličková pobožnosť

Deti z našej a zoborskej farnosti si pripravili krásne predstavenie Jasličkovej pobožnosti. Príbeh známy a pritom vždy nový. Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť na Božie narodenie, 25.12. o 15:00 hod. Na jej záver dostanú všetky deti špeciálne požehnanie detí.

Nové číslo časopisu Gorazd, Víťazstvo Srdca

Na stolíku s novinami je vianočné číslo časopisu Gorazd, v ktorom sa nám chcú prihovoriť o živote v seminári naši bohoslovci. Podobne je možné si zakúpiť vianočné číslo Víťazstva srdca.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Požehnané Vianoce a milosťou Pána naplnený rok 2024

Vám zo srdca praje Farnosť Nitra – Horné mesto

Informačný servis nitrianskej diecézy