Oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jakuba

Utorok: sv. Joachima a Anny

Streda: sv. Gorazda

Piatok: sv. Marty, Márie a Lazára

Sobota: bl. Zdenky Cecílie Schelingovej

Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Stretnutie mládeže Trenčín:

V Trenčíne sa počas tohto týždňa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže od štvrtka 28.7. do nedele 31. 7. 2022. Pozývame na bohatý program k účasti na stretnutí. Viac info na: narodnestretnutiemladeze.sk

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. pre tých, ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť so súhlasom ich pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava sa začne v septembri. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii. Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie sviatostí (krstu, Svätého prijímania, či birmovky), nech sa zastavia v sakristii po sv. omši.

 

Púť do Svätej zeme 2023:

V budúcom roku organizuje naša farnosť farskú púť do Svätej zeme. Prvý termín púte (20.-27.2.) sa už naplnil. Je možné sa prihlásiť na druhý termín:1.3.-8.3.2023. Predbežná cena je 750,- EUR. Viac informácií si je na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Púť sv. zem – plagát – klik sem

 

Práce na obnove kostola a refektára:

V prácach na obnove kostola sa podarilo pokročiť tak, že v kostole sú steny omietnuté a pripravené na výmaľbu. Tá by sa mala robiť, ak Pán Boh dá, v jeseni. V refektári sú osadené tri nové vnútorné okná, ostatné by mali byť osadené v blízkej dobe.

 

Zbierka na opravu kostola a refektára:

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pravidelná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety, ktoré pomáhajú obnoviť náš chrám.

 

Mariánska púť v Lehote:

Farský úrad v Lehote pozýva na mariánsku púť 31. júla o 10:30. Viac info na výveske.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň.

Úmysly sv. omší

25.07.2022 – 31.07.2022

 

Pondelok 25. júla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 26. júla

6:30      + Viliam a Anna

18:30    + Anna a Miroslav

Streda 27. júla

6:30      + Mária a Štefan

18:30    + Pavol

Štvrtok 28. júla

6:30      + Júlia a Ján

18:30    + starý otec

Piatok 29. júla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu

Sobota 30. júla

7:00      + Veronika, Ján a Vladimír

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Líviu

Nedeľa 31. júla

7:00      + Zuzana, Mikuláš, Eugen, Gizela, Václav, Mária a Ján

8:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

10:00    za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Vojtech, Edta a ostatní + z rodiny (latinská)

18:30    + Dezider

Informačný servis nitrianskej diecézy