Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Heleny

Štvrtok: sv. Bernarda, opáta

Piatok: sv. Pia X., pápeža

Sobota: Panny Márie Kráľovnej

Nedeľa: 21. nedeľa cez rok

 

 

Farské oznamy:

 

Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi:

V sobotu, 22. augusta, o 18:30 pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční na záver sv. omše. Všetci sme srdečne pozvaní vyprosovať Božie milosti a ďakovať Bohu aj na príhovor sv. Charbela.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december:

Úmysly na sv. omše na obdobie september – december si je možnosť zapísať v sakristii po sv. omši.

Príprava dospelých k sviatostiam:

Tí dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť k prijatiu sviatosti krstu, či birmovania, nech sa, prosíme, nahlásia na farskom úrade, či v sakristii po sv. omšiach. Príprava bude od septembra.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

17.08.-23.08.2020

Pondelok 17. augusta

6:30    –        za svetlo D.SV. pre manžela Štefana

18.30  –        + Mária

Utorok 18. augusta

6:30    –       za ZBP pre Evu a jej rodinu

18:30  –       za dary D.SV. a potrebné milosti pre Jozefa a Antóniu

Streda 19. augusta

6:30    –       + Veronika, Vincent, rodičia, st. rod. a prarodičia

18:30  –       + Ľudmila

Štvrtok 20. augusta

6:30    –       za ZBP pre dcéru a syna

18:30  –       za dary D.SV. a potrebné milosti pre Jozefa a Antóniu

Piatok 21. augusta

6:30    –        + rodičia Štefan a Júlia

18:30  –        + Jozef, Zora, Jozefína, Anna, a Ján

Sobota 22. augusta

7:00    –       za ZBP pre mamu Evu a synov Kamila, Michala a Jozefa

18:30  –        + Zoltán, rodičia z oboch strán a ost. zosnulí z rodiny

Nedeľa 23. augusta

7:00    –       + Dušan

8:30    –       poďakovanie za 90 rokov a ZBP pre Máriu

10:00 –         poďakovanie za 50 rokov života Eduarda

18:30 –        za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy