• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Prehľad slávení u Františkánov a u sv. Michala Na vŕšku

Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni

Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30.

18:30 – sv. omša Pánovej večere

 Možnosť byť s Kristom v Getsemani do 21:00 hod.

Veľký piatok

16:00 – obrady Veľkého piatku

Poklona v Božom hrobe do 20:00 hod.

V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

Biela sobota

8:00 – vystavenie Sviatosti Oltárnej a modlitba liturgie hodín

Počas dňa poklona v Božom hrobe.

18:45 – ukončenie poklony v „Božom hrobe“

19:00 – obrady Veľkonočnej vigílie


 

Obrady Svätého trojdnia v kostole sv. Michala Na vŕšku

Mimoriadna forma Rímskeho rítu (latinsky)

Zelený štvrtok

20:00 – sv. omša Pánovej večere

Veľký piatok

18:00 – obrady Veľkého piatku

Poklona v Božom hrobe do 21:00 hod.

 –

Biela sobota

9:00 – vystavenie Sviatosti Oltárnej

Počas dňa poklona v Božom hrobe.

22:00 – obrady Veľkonočnej vigílie

 

Informačný servis nitrianskej diecézy