Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Petra a Pavla, slávnosť a titul farského kostola

Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

 

Farské oznamy:

 

Hody v našom farskom chráme:

Dnes slávime v našom chráme hody zo slávnosti sv. Petra a Pavla. Pri všetkých sv. omšiach je tradičná farská ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Slávnosť sv. Petra a Pavla:

Na pondelok pripadá samotná slávnosť titulu nášho chrámu, slávnosť sv. Petra  a Pavla. Tento deň je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 6:30, 12:00 a o 18:30.

Lúčime sa s kňazmi pôsobiacimi v našej farnosti:

Od prvého júla končí v našej farnosti výpomoc dp. Jozef Vojtek, ktorý vypomáhal v našej farnosti a bude pôsobiť vo farnosti Hronský Beňadik.

Pán diakon, už novokňaz, Július Nemček, bude kaplánom farnosti Starý Tekov.

Ďakujeme za ich obetavú službu a na novom mieste prajeme veľa Božích milostí!

Rozlúčkovú sv. omšu dôstojní páni budú sláviť v pondelok, na slávnosť sv. Petra a Pavla o 18:30.

Prvý piatok a sobota v mesiaci júl:

K prvému piatku v mesiaci júl budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda:

V nedeľu, 5. júla, na Svätoplukovom námestí bude tradičná cyrilometodská púť. Sv. omšu o 10:00 bude sláviť náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák. Všetci sme srdečne pozvaní. Preto sv. omša o 10:00 v našom kostole nebude.

Pre konanie osláv bude na budúci víkend obmedzené parkovanie na Samovej ul. a na Pribinovom námestí.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 1. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

29.06.-05.07.2020

Pondelok 29. júna

6:30   –           Za dar živej viery pre Jozefa a Paulínu

12.00  –            Poďakovanie za všetkých kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti. Nech ich Pán Boh bohato požehnáva svojimi milosťami, darmi Ducha Svätého, zdravím, pokojom a radosťou.

18.30               Za farnosť

Utorok 30. júna

6:30   –       + Ondej, Alžbeta, Imrich a Anna

18:30 –       Za dieťa Sáru, aby si celý život zachovala čisté srdce pre Pána Ježiša

Streda 1. júla

6:30   –       + kňaza Stanislava

18:30 –       Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Ivanku a ich rodiny

Štvrtok 2. júla

6:30   –       + Štefan

18:30 –       + Jozef

Piatok 3. júla

6:30   –       + Jozef a Helena

18:30 –          Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Pavla

Sobota 4. júl

7:00   –       Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku a Alžbetu      

18:30 –        + Jozef, Rozália a ich rodičia

Nedeľa 5. júl

7:00   –       + Tibor, Magdaléna, Jozef, Oľga

8:30   –       + Alexander, Vilma, syn Alexander a Mária

18:30 –        + Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy