31. mája  2020

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Utorok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

Streda: sv. Karol Lwanga a spol. mučeníci

Štvrtok: Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Piatok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Farské oznamy:

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po prijatí svätej hostie pristúpili k asistencii, ktorá vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie. Snažme sa o čo najdôstojnejšie zaobchádzanie so živým Kristom. Držíme v rukách Pána a Boha celého vesmíru. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi. Kto by chcel prijať Pána Ježiša do úst, ako to je bežné, prosíme, aby prišiel na konci sv. prijímania.

  

Prvý štvrtok, piatok a sobota v mesiaci jún:

V  týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Po večernej sv. omši budeme mať adoráciu obetovanú za nové kňazské povolania. K prvému piatku v mesiaci. budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V sobotu po rannej sv. omši bude na Prvú sobotu v mesiaci pobožnosť Fatimskej soboty.

 

Litánie k Božskému Srdcu v mesiaci jún:

Počas mesiaca máj sme svoje modlitby obetovali úcte našej nebeskej Matke. Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca. Preto sa pred každou sv. omšou budeme spoločne modliť Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Vďaka za podporu:

Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni prispeli na potreby nášho chrámu. Nech Pán odmení všetky vaše obety a modlitby. Milodary môžete vhodiť do košíka pri vchode, či do pokladničiek, ktoré sú na stenách kostola. Košíky nechodia z rúk do rúk pre hygienické dôvody. Pán Boh zaplať za pochopenie!

Turíce v katedrále:

Dnes je v našej katedrále adorácia do 16:30 a o 17:00 slávnostné vešpery s naším diecéznym biskupom, Mons. Viliamom Judákom.

 

Obnovená pobožnosť k sv. Antonovi:

V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do začiatku komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa konala pobožnosť k sv. Antonovi a požehnávali sa ľalie, ktoré sú symbolom tohto svätca. Na túto tradíciu by sme opäť chceli nadviazať. Preto v sobotu, 13. júna, pri večernej sv. omši budeme mať túto pobožnosť. Budú sa uctievať relikvie sv. Antona a požehnávať ľalie. Istý počet ľalií sme objednali, prípadne, pre istotu, môžete si priniesť aj vlastné.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 1. Ďakujeme.

 

Úmysly sv. omší:  01.06. – 07.06.2020

 

Pondelok 01.06.

6.30:                   Poďakovanie za dar detí. Za zdravie a Božie požehnanie pre všetky deti

18.30:                 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti, vnúčatá 

Utorok 02.06.

6.30:                    Poďakovanie za 77 rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalšieho života

18.30:        +       Stanislav

Streda 03.06.

6.30:          +       Štefan

18.30:        +       Jozef

Štvrtok 04.06.

6.30:          +       Jozef a Helena

18.30:        +       Rodičia Štefan a Veronika a ich príbuzní

    Piatok 05.06.

6.30:                   Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu

18.30         +       Pavol

   

   Sobota 06.06.

7.00:

18.30:                 Za zdravie a Božie požehnanie pre Danka

                                       

 Nedeľa 07.06.

7.00:                   Za zdravie a Božie požehnanie pre Nátana

8.30:        +         Johana a Ján

10.00:                 Za farnosť

11.30                  Sv. omša v maďarskom jazyku

18.30:                 Za zdravie a Božie požehnanie pre zaťa Róberta a jeho rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy