Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. František Saleského

Utorok: Obrátenie sv. Pavla

Streda: sv. Timoteja a Títa

Piatok: sv. Tomáša Akvinského

Sobota: Votívna omša o Panne Márii

Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Pripomíname, že náš farský kostol je otvorený pre všetkých veriacich pri dodržaní hygienických opatrení (respirátor, dezinfekcia). Pre prípadné otázky nás, prosíme, kontaktujte na farskom úrade.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.

 

Mesačná zbierka na opravu kostola refektára:

Dnes bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať za všetku pomoc a modlitby.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola. Tento týždeň prosíme 4. skupinu.

Úmysly sv. omší

24.01.2022 – 30.01.2022

 

 Pondelok 24. januára

6:30      Za Božiu pomoc pre Vojtecha a Annu/ Za Božie požehnanie pre Jozefa

18:30    Za Božie požehnanie pre Vilmu

Utorok 25. januára

6:30      Za Božie požehnanie pre Tatianu, Jozefa, Martinu, Jozefa a Juraja

18:30    Poďakovanie za Božiu pomoc a za všetkých dobrodincov

Streda 26. januára

6:30      Za Božie požehnanie pre Alžbetu, Vladimíra, Rudolfa a Irenu

18:30    Za Božie požehnanie pre Petra

Štvrtok 27. januára

6:30      + Alexius a Helena

18:30    + Ľubica a Anton

Piatok 28. januára

6:30      + Ján, Alžbeta, Rudolf, Ján a František

18:30    + Stanislav

Sobota 29. januára

7:00      +Karol, Mária, Karol, Zdeněk, Irena

18:30    + Lýdia, Ondrej, Stanislava a ostatní zosnulí z rodiny

Nedeľa 30. januára

7:00      Za pokoj a porozumenie v rodine

8:30      + Ivan

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Cyril a Emil (sv. omša v latinčine)

18:30    + Jozef, Vladimír, Marta a Katarína

Informačný servis nitrianskej diecézy